Saýlananlar:

How to reset BIOS or CMOS password for Laptop?

0

BIOS is more protected than PC to protect data if you lost or it was stolen. When you lost your BIOS password you can simply contact to manufacturer so they can reset it for you by CD, DVD, with service tag or they can tell you steps to reset password.

Türkmenistanda e-söwda we geljegi – 1

0

Ýurdumyzda internediň ösmegi we ýaýramagy bilen, hemmä mälim boljak soraga jogap gözlenilip başlandy: “internetden nädip pul gazanmaly”. Pul gazanmak diýilende ilki bilen kellä…  dowamy>>

Täze Ýazylanlar
TÄZELIKLER
Türkmenistana syýahat edip boljak ýerler (Dowamy)

3) Köýtendag täsinlikleri. Geçen gezek Türkmenistanda syýahat edip boljak ýerler baradaky makalamyzda Ahal welaýatynda ýerleşýän, “Dowzahyň derwezesi” we “Köwata” gowagy barada ýazypdyk. Bu…  dowamy>>

TÄZELIKLER
Türkmenistanda syýahat edip boljak ýerler

Dürli ýurtlary, dürli tebigat täsinliklerini, üýtgeşik şäherleri görmek, dürli halklaryň medenýetleri, ýaşaýyşlary bilen tanyşmak hemişe gyzykly. Ýöne öz ýurdymyzda hem aýlanyp, gezip, görüp…  dowamy>>

BILIM
Tehnologiýa, maşgala we ýaşlar

Köne döwür bilen täze döwüriň arasynda nähili tapawut bar? Soňky 30 ýylyň dowamynda nämeler üýtgedi. Esasanam tehnologiýanyň özgermegi we ösmeginiň netijesinde, adamlaryñ we…  dowamy>>

ENERGETIKA
Elektrik Energiýasy

Adam durmuşynda iň esasy zatlardan biri elektrik energiýasydyr ýagny halk dilinde tok. Adam durmulynda iň esasy zat diýilse hem ýeridir. Meselem şeýle pikir…  dowamy>>

INTERNET
Kompýuterimizi we interneti howpsuz ulanmak

Internediň ýaýrap başlamagy bilen adamlaryň aň-düşünjesi ösýär. Elbetde gowy niýetli ulanýanlaryň ýanynda erbet niýetli adalara hem pursatlar döreýär. Siziň bilesigelijilik duýgularyňyzy ulanyp size…  dowamy>>

HARDWARE
Gelejegiň batareýasy ‘’litiý-howa batareýleri’’

Energiýanyň öndürilmegi we onun saklanmagy, şu wagtky durmuşda bütin ulanýan elektronika enjamlarymyzda (telefon, kompýuter we şoňa meňzeşler) iň zerur zatdyr. Bütin adamlar öndürilen…  dowamy>>

SAÝLANAN
Laptop BIOS veya CMOS şifresi nasıl sıfırlanır?

Dizüstü bilgisayarlarda BIOS şifreleri, kaybedildiğinde verilerin güvenliği için normal masaüstü bilgisayarlara göze kırılması zor. Bilgisayarın gerçek sahibi siz iseniz üreticiye başvurmanız durumunda gerekli…  dowamy>>

TELEFON
Samsung Galaxy S7 nahili aýratynlyklar bilen gelýär?

  Samsungyň iň meşhur akylly telefonlaryndan Galaxy seriýasynyň täze modeli Galaxy 7 ýakynda satuwa çykmaly. GS7 hakynda gybatlar gürrüňler gowy ýaýrady. Soňky maglumatlar…  dowamy>>