BILIM
Ýaponlar “tüssesiz” çilim döretdi.

Ýapon Tobacco şereketi “Zerostyle Mint” atly tüssesiz çilim döretdiler. Ýanmaýandygy we tüsse çykmaýandygy üçin ne çakmak ne kükürt gerek we ýerlere izmarit dolmasyna…  dowamy>>

YKJAM KOMPÝUTER
Göz Kompýuteri

ABŞ-de, “CTIA Wireless Communications” sergisinde Golden-i atly göz kompýuteri tanadyldy. Copin Corporation şereketiniň hünärmeni Chris Parkinsonyň Las Vegas sergi merkezinde tanadan kompýuteri, göze…  dowamy>>

OBA HOJALYK
Ýer şaryň ýakyn geljegi……….

Oksfordyň alymlary çaklamalaryna görä, 2055 ýyla çenli dünýäniň ortaça temperaturasy 4°C çenli artar, eger-de kömür turşy gazyň zyňyndylary üýtgemän şol bir derejede galsa….  dowamy>>

TELEFON
Sürüjilere ýolda SMS ýazmak üçin enjam döredildi

  Amerikanyň Clemson uniwersitetiniň alymlary sürüjilere ýolda güýmenmän SMS ýazmak enjam döretdiler. VoiceTEXT adyny alan bu enjam, adamyň sesini tanap we alan habary…  dowamy>>