BIO-TEHNOLOGIÝA
Janly organizmlerde signallaryň kabul edilişi

Janly organizmlerde informasiýa daşky dünýäden özleriniň duýgy organlary bolan göz, gulak, burun, deri, dil we ş.m. arkaly kabul edilýär, beýnide olar kesgitli  nerw…  dowamy>>

E-SAPAK
Tablisadaky hasaplamalar we elektron tablisalar

Elektron tablisa – bu tablisalaýyn hasaplamalary kompýuterde geçirmek üçin ulanylýan guraldyr. Elektron tablisa bilen işlemegi üpjün edýän amaly maksatnamalara tablisalaýyn prosessorlar diýilýär. Tablisalaýyn…  dowamy>>

BILIM
Dürli görnüşli informasiýa obýektleri

Informasiýa obýektleri  özünde informasiýa saklaýan kime-de bolsa birine gerek boljak kitaplar, žurnallar, gazetler, makalalar, islendik görnüşli hatlar we beýleki dokumentler (resminamalar) bolup bilerler….  dowamy>>

E-SAPAK
Informasiýa

Informatika we informasiýa tehnologiýalary dersi informasiýalar, olaryň ýygnalyşy, ýatda saklanylyşy, işlenip taýýarlanylyşy hem-de kompýuter tehnikalarynyň kömegi bilen aňlatmak baradaky ylymdyr. Informatika kompýuterler hem-de…  dowamy>>