INTERNET
Web dünýäsiniň “Atalarynyň” çagalyk döwri

Günde ýygy-ýygydan girýän internet saýtlammyzyň aslynda gün-günden durky üýtgeýär.  Ýöne biz bulary bilmänem galýas. Ýyl ýyldan ösdürilen bu saýtlaň, açylan döwürleri nähilidigini, näme…  dowamy>>

INTERNET
2011-de Google-da Iň Köp Gözledilenler / Türkmenistandan

Google, 2011-nji ýylda iň köp gözledilen sözleri ýüze çykardy. Her ýyl köp gözledilenleri mälim etýän Google Insight-da görkezilen Türkmenistaň netijelerini siz üçin topladyk….  dowamy>>