BLOGGER
60 sekuntda internetde nämeler bolýar?

1)Her 60sekuntda Googleden 2.000.000(2milýon) sany gözleg edilýär. 2)Instagrama 1 minutda 27.800 sany surat ýüklenýär.  Bu suratlara bolsa bir minutda 510.000 like basylýar. 3) Bir minutda Twitter’da 278.000 tweet…  dowamy>>

MEDISINA TEHNOLOGIÝA
Medisina ekspert ulgamy – II.Bölüm

Häzirki zaman medisina ekspert ulgamlarna syn Burun dykylma dümewi bilen baglanyşykly LOR – keselleriniň oblastynda medisina ekspert ulgamy [5] Ekspert ulgamyny taslamak üçin…  dowamy>>

MEDISINA TEHNOLOGIÝA
Medisina ekspert ulgamy – I.Bölüm

Medisina ekspert ulgamyň gerekliligi Syrkawlaryň öz kesselerini anyklamaga we bejermäge mümkinçilik berýän elektron ulgamlarynyň lukmançylyga ornaşmasynda soňra medisinada garaşylmadyk has ýokary netijelere garaşylýar….  dowamy>>

E-SAPAK
Wiruslaryň taryhy. Wiruslar we olaryň zyýanlary

Kompýuter wirusy – bu, kada bolşy ýaly, ýörite ýazylan, ölçegi boýunça uly bolmadyk, öz göçürmelerini ýerine ýetirilýän faýllarda, diskleriň ulgamlaýyn böleklerinde, draýwerlerde, resminamalarda…  dowamy>>

TÄZELIKLER
Iň uly 3D telewizor

Günorta Koreýanyň “LG” kompaniýasy ekrany 84 dýuýmly 3D telewizory bilen tanyşdyrdy. Üç ölçegli şekilleri görmek üçin öz ýany bilen gelýän “Cinema 3D” atly…  dowamy>>

BLOGGER
MobileVOIP-näme?

MobileVOIP bu internediň üsti bilen jaň etmegiň bir görnüşi. Bu programmanyň üsti bilen dünýäniň ähli künjegine arzan  we amatly jaň edip bilersiňiz. MobileVOIP-de…  dowamy>>