TÄZELIKLER
Türkmenistana syýahat edip boljak ýerler (Dowamy)

3) Köýtendag täsinlikleri. Geçen gezek Türkmenistanda syýahat edip boljak ýerler baradaky makalamyzda Ahal welaýatynda ýerleşýän, “Dowzahyň derwezesi” we “Köwata” gowagy barada ýazypdyk. Bu…  dowamy>>

TÄZELIKLER
Türkmenistanda syýahat edip boljak ýerler

Dürli ýurtlary, dürli tebigat täsinliklerini, üýtgeşik şäherleri görmek, dürli halklaryň medenýetleri, ýaşaýyşlary bilen tanyşmak hemişe gyzykly. Ýöne öz ýurdymyzda hem aýlanyp, gezip, görüp…  dowamy>>

BILIM
Tehnologiýa, maşgala we ýaşlar

Köne döwür bilen täze döwüriň arasynda nähili tapawut bar? Soňky 30 ýylyň dowamynda nämeler üýtgedi. Esasanam tehnologiýanyň özgermegi we ösmeginiň netijesinde, adamlaryñ we…  dowamy>>