BILIM
Iki bölümli «Uly türkmen-rus sözlügi» çapa taýyn edilýär

2010 ýylda Türkmenisatnyň Ylymlar Akademiýasy iki bölümli «Türkmen-rus sözlügini», «Türkmen diliniň nepis leksikasy» kitaplary, «Edebiýaty öwrenişiň meseleleri», şu günki günde hem iki bölümli…  dowamy>>

AWTOULAG
Täze Kawasaki Ninja ZX-10R-ň ilkinji suratlary

Örän duýdansyz ýapon Kawasakisy motosikliň indiki täze nesli Ninja ZX-10R-ň suratlaryny çapa çykardy. Haýsy-da bolsa bir motosalonda şowhunly we dabaraly prezentasiýaly ähli  däp-dessurlaryň…  dowamy>>

TEHNOLOGIÝA
Binatone B-Quick çäýnegi suwy 45 sekuntda gaýnadýar

Britan şereketi Binatone suwy örän tiz gaýnadýan täze B-Quick çäýnegi öndürdi. Işläp taýýarlaýjylaryň aýtmagyna görä suwy gaýnatmak üçin ähli prosesse 45 sekunt gerek…  dowamy>>

ENERGETIKA
Microsoft-yň batareýasynda plýuslar we minuslar ýok

Microsoft şereketiniň wekilleri gyzykly tehnologiýany – InstaLoad döredendikleri hakynda mälim etdiler. Bu täzelik batareýalaryň polýarlygy ýaly düşünjäni ýatdan çykarma rugsat berýär. Ýönekeý ulanyjylar…  dowamy>>

TEHNOLOGIÝA
Dünýäniň iň kuwwatly mikroskopy işläp başlady

San-Antonioda Tehas uniwersitetiniň labaratoriýasynda (University of Texas at San Antonio, UTSA) täze JEOL, JEM-ARM200F elektron mikroskopy maddalary 20 million esse çenli ulaldyp bilýär,…  dowamy>>

AWTOULAG
Citroen täze çapyşyk bolidini görkezdi

Citroen indiki ýylda ralli boýunçda dünýä çempionatynda çykyş etjek, özüniň täze ralli awtoulagynyň ilkinji resmi suratlaryny çapa çykardy. Täze awtoulag Citroen DS3 R3T…  dowamy>>

SAÝLANAN
Futbol boýunça dünýä çempionatynda ýokary tehnologiýalar

Günorta Afrika Respublikasynda on dokuzynjy futbol boýunça dünýä çempionaty geçirilýar. Ýöne gürrüň bu sport wakasy hakynda däl-de, onuň bilen bagly tehnologiýalar barada bolar.

BIO-TEHNOLOGIÝA
Magnitlenen nanobölejikler dermanlary eltýärler

  Magnit meýdany we demir düzümli nanobölejikler dermanlary gan aýlanyş damarlaryň zeper ýeten ýerlerine elter.  Ýöne, munuň üçin ilki bilen damara poslamaýan polatdan…  dowamy>>