BIZ BARADA

Tilsimat dünýäsinde Türkmen Sahypasy…

Türkmen dilinde “Tilsimat” diýen manyny aňladýan Tehnologiýa sözi grek dilinde “tekhne”, zynat, sungat, hünär we tilsim, “logos”, akyl, bilmek, düzgün, nyzam diýen manylary aňlatýar.

Türkmen ýaşlary özleriniň ukyplaryny we başarjaňlyklaryny ähli türkmen halkymyz bilen paýlaşmak üçin bu internet sahypasynda birleşdiler. Türkmenistanda we dünýäde tehnologiýanyň ösüşi barada gyzykly maglumatlardyr-sapaklary, türkmen dilinde bize ýetirmegi maksat edinen Tilsimat.NET sahypasy, “pikir, ynam we döredijilik” şygary bilen internet dünýäsinde öz ornuny aldy.

Umumy maksadymyz: “Dünýäniň tehnologiýa ulgamyndaky ösüşleri, täsinlikleri we öwrediji sapaklar bilen halkymyz tanyşdyrmak”. Gelejekde guramaçylar bilen bilelikde birnäçe uly göwrümli taslamalary durmuşa geçirmegi maksat edinýäris.

Durmuşa geçiren/Dowam eden  işlerimiz:

1. Eyesinden.com – Türkmenistanyň Ilkinji Internet Söwda Merkezi

2. E-Sapak.com – Okuw Platformasy

2. Hazyna.com – Üstünde işlenýär

3. Hazyna Sözlük – Üstünde işlenýär

4. Türkmen Dili Orfografik barlag sistemasy – Üstünde işlenýär

5. Turkmenonline.com – Sosiýal Paýlaşma Platformasy – Üstünde işlenýär

Sahypanyň dolandyryjylary:

Dörediji -Founder :

Azat Rahmanow

Topar Ýolbaşçy:

Ahmet Jommykow

Guramaçylar:

Begenç Ýazow – Okuw Tehnolog

Kasym Ýazlyýew – Kompýuter Inženeri

Döwran Rahmanow – Reklama we Dizaýn

Blogger we Bölüm Ýolbaşçylary

Habip Ataýew – Täzelikler Bölümi

Toýly Rozyýew – Blogger

Web Taslama:

Azat Rahmanow

 

Habarlaşmak üçin:

Azat Rahmanow – admin(at)tilsimat.net / azat(at)rahmanow.com

twitter.com/tilsimat
facebook.com/tehnologiya
vkontakte.com/tilsimat
google+tilsimatnet
youtube.com/user/tilsimatnet