Türkmenistanda e-söwda we geljegi – 2

Türkmenistan elektron söwdasyna öňümizdäki 2 ýylyň içinde doly öwrenişmegi mümkin. Şu wagtky döwürde uly firmalaryň höwesjeňlik bilen başlan e-söwda işinde netije görüp bilmeýänligi…  dowamy>>

Türkmenistanda e-söwda we geljegi – 1

Ýurdumyzda internediň ösmegi we ýaýramagy bilen, hemmä mälim boljak soraga jogap gözlenilip başlandy: “internetden nädip pul gazanmaly”. Pul gazanmak diýilende ilki bilen kellä…  dowamy>>