65 Sany Logo Taslamasy

Web sahypa yasadyňyz ýada täze firma açdyňyz ýöne logoňyz ýok…  .psd (Photoshop) formatynda 65 sany logony size hödürleýäris. Özüňize görä  islendik üýtgetmeleri edip…  dowamy>>

Grafiki informasiýalary kodlamak

Surat cekmekligi hemmeleriň söýýändigini subut etmek hökman däldir. Käbirleri mekdep esbaplaryna ýa-da stenalara surat çekmekligi gowy görýärler. Hudožnikler surat döredenlerinde esasan çotka we…  dowamy>>