Kassa aparatlary, taryhy we olaryň ykdysadyýetdäki peýdalary

Ýur­duň yk­dy­sa­dy­ýe­tin­de nagt pul do­la­ny­şy­gy­ny ne­ti­je­li alyp bar­mak, do­la­ny­şyk­da he­re­ket ed­ýän nagt pul­la­ryň möç­be­ri­ni kes­git­le­mek wa­jyp me­se­le­le­riň bi­ri bo­lup dur­ýar. Şeý­le iş­le­riň dog­ry…  dowamy>>

Türkmenistanda biznes we telekeçilik kanunçylygy

Türkmenistanda biznes açmak ýada ýöretmek kynmy? Kanuny tarapdan nähili çäklendirmeler we rugsatlar bar? Bugün bu soraglaryň üsdünde gysgaça durup geçeliň. Täze telekeçilik işleri…  dowamy>>