Kompýuterimizi we interneti howpsuz ulanmak

Internediň ýaýrap başlamagy bilen adamlaryň aň-düşünjesi ösýär. Elbetde gowy niýetli ulanýanlaryň ýanynda erbet niýetli adalara hem pursatlar döreýär. Siziň bilesigelijilik duýgularyňyzy ulanyp size…  dowamy>>

Laptop BIOS veya CMOS şifresi nasıl sıfırlanır?

Dizüstü bilgisayarlarda BIOS şifreleri, kaybedildiğinde verilerin güvenliği için normal masaüstü bilgisayarlara göze kırılması zor. Bilgisayarın gerçek sahibi siz iseniz üreticiye başvurmanız durumunda gerekli…  dowamy>>

Noutbuk BIOS ýa-da CMOS açarsözi nädip döwülýär?

Noutbuklarda BIOS açarsözüni ýitrseňiz ony açmak, adaty PC kompýuterlerdäkiden has çylşyrymly. Sebäbi ýitiren ýagdaýyňyzda siziň maglumatlaryňyzy goramak üçin şeýle edilen.

How to reset BIOS or CMOS password for Laptop?

BIOS is more protected than PC to protect data if you lost or it was stolen. When you lost your BIOS password you can simply contact to manufacturer so they can reset it for you by CD, DVD, with service tag or they can tell you steps to reset password.

Öýüňizdäki Wi-Fi internedi tizlendirmek üçin nämeler etmeli?

Wi-Fi tolkunlary radiotolkunlardan emele gelendir, Ýagny telefonuňyz ýada radiolaryňyzyň üsti bilen alýan elektromagnit tolkunlarymyz ýaly. Wi-Fi tolkunlary diýseň gysga bolýar, adaty görnüşi 12sm…  dowamy>>

Kompýuterde programirlemäni kimler öwrenmeli?

Dünýäniň iň meşhurlaryndan Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates ýalylaryň ählisi kiçi ýaşdan başlap programirlemäni öwrenip başladylar. Dünýäde inženerlik ugrundan okadýan okuw jaýlarynyň…  dowamy>>

Okama tizligi we okanyňy düşünmek

Tehnologiýa özgerdigiçe has tiz ýaşamaga başladyk. Işler tiz edilýär, başlyklar işgärlerineden has tiz işlemegi talap edýär. Soňky döwürde bularyň ählisiniň çözgüdi tehnologiýa bolup…  dowamy>>

Tehnologiýanyň “Bähh”leri – 2

Tehnologiýa, dünýäniň soňky 50 ýylynyň iň köp agzaýan sözi. Indi bu hakynda şeýle bir maglumat köpeldi welin yzyndan okap öwrenip ýeter ýaly däl….  dowamy>>