Okama tizligi we okanyňy düşünmek

Tehnologiýa özgerdigiçe has tiz ýaşamaga başladyk. Işler tiz edilýär, başlyklar işgärlerineden has tiz işlemegi talap edýär. Soňky döwürde bularyň ählisiniň çözgüdi tehnologiýa bolup…  dowamy>>

E-Pub näme? Elektroniki kitap okamada täze döwür başlaýar

E-PUB iňlis dilinde “E-Book Publish” – Elekronik Kitap Neşiri manysynda ulanylýar. Bilişimiz ýaly köpümizde akylly telefonlar ýada planşetler bar. Gynansakda käbirlerimiz bu enjamlary…  dowamy>>