Kompýuterde programirlemäni kimler öwrenmeli?

Dünýäniň iň meşhurlaryndan Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates ýalylaryň ählisi kiçi ýaşdan başlap programirlemäni öwrenip başladylar. Dünýäde inženerlik ugrundan okadýan okuw jaýlarynyň…  dowamy>>

Programmaçylygyň manysy

“Kimler programmaçy bolup biler?” ýa-da “Programmaçynyň işi nämelerden ybarat?” – diýen soraglara dürlüçe jogap berip bolýar. Her programmaçy öz kärini seçip saýlanda, käriniň…  dowamy>>

TB Basic maksatnamasynyň penjiresi. Esasy menýusy.

TB Basic maksatnamasy işe girzilenden mahaly ekeranda onoň penjiresi peýda bolýar. TB Basic ýokarsynda esasy menýusy ýerleşdirlen. TB Basic-iň menýusynyň bölümleri birnaçe buýruklardan…  dowamy>>

Informasiýalaryň kodlanylyşy

Daşky gurşawa akyl ýetirmek prosesinde janly organizmler bilen adamyň arasyndaky informasiýa alyş-çalyşygynda (adam bilen adamyň, adam bilen kompýuteriň, kompýuter bilen kompýuteriň we ş.m.)…  dowamy>>