Laptop BIOS veya CMOS şifresi nasıl sıfırlanır?

Dizüstü bilgisayarlarda BIOS şifreleri, kaybedildiğinde verilerin güvenliği için normal masaüstü bilgisayarlara göze kırılması zor. Bilgisayarın gerçek sahibi siz iseniz üreticiye başvurmanız durumunda gerekli…  dowamy>>

Noutbuk BIOS ýa-da CMOS açarsözi nädip döwülýär?

Noutbuklarda BIOS açarsözüni ýitrseňiz ony açmak, adaty PC kompýuterlerdäkiden has çylşyrymly. Sebäbi ýitiren ýagdaýyňyzda siziň maglumatlaryňyzy goramak üçin şeýle edilen.

How to reset BIOS or CMOS password for Laptop?

BIOS is more protected than PC to protect data if you lost or it was stolen. When you lost your BIOS password you can simply contact to manufacturer so they can reset it for you by CD, DVD, with service tag or they can tell you steps to reset password.

Noutbukda batareýiň çalt çökýärmi? Ine käbir tilsimler…

Hemmelere mälim bolşy ýaly batareýiň çalt çökmegi hem telefonlarda, hem noutbuklarymyzda uly problema. Bir ýere syýahata çykanyňyzda 10 minut hem bolsa kopýuterimizi köp…  dowamy>>

Ada­ty komp­ýu­ter­mi ýa-da nout­buk?

Ba­zar­dyr-dü­kan­la­ra aý­la­na­ny­ňyz­da, özü­ňi­ze şu so­wa­ly en­çe­me ge­zek be­ren bol­ma­gy­ňyz müm­kin. Komp­ýu­ter­mi ýa-da noutbuk? Haý­sy­sy amat­ly? Bel­ki, şu ma­ka­la­nyň üs­ti bi­len bu so­ra­ga jo­gap…  dowamy>>

“ASUS-yň” täsin kompýuteri

“ASUS” şereketiniň öndüren kompýuteri “Eee Keyboard PC” haýran galdyrýar. Bu kompýuteriň haýsy synpa degişlidigi baradaky jedel bolsa henizem dowam edýär. Sebäbi, bu kompýuter…  dowamy>>

“iPad” alaryn diýseňiz…

“Apple” şereketiniň “iPhone” hem-de “iPad” enjamlaryna niýetlenen programmalary ýaý­ratmak üçin açan “AppStore” saýtyndan 200 müňden gowrak programma tapmak bol­ýar. Gys­ga wagt­da tab­let­ ky­sym­ly komp­ýu­ter­le­riň…  dowamy>>

Iki “duýgur” ekranly noutbuk

“Toshiba” şereketi Internet syýahatçylygy, e-poçtalar bilen işlemek hem-de sosial networklara girmäge niýetlenen iki “duýgur” ekranly “Libretto W100” noutbugyny satyp başlady. Şereketiň wekilleri nobtukyň…  dowamy>>