Laptop BIOS veya CMOS şifresi nasıl sıfırlanır?

Dizüstü bilgisayarlarda BIOS şifreleri, kaybedildiğinde verilerin güvenliği için normal masaüstü bilgisayarlara göze kırılması zor. Bilgisayarın gerçek sahibi siz iseniz üreticiye başvurmanız durumunda gerekli…  dowamy>>

Noutbuk BIOS ýa-da CMOS açarsözi nädip döwülýär?

Noutbuklarda BIOS açarsözüni ýitrseňiz ony açmak, adaty PC kompýuterlerdäkiden has çylşyrymly. Sebäbi ýitiren ýagdaýyňyzda siziň maglumatlaryňyzy goramak üçin şeýle edilen.

How to reset BIOS or CMOS password for Laptop?

BIOS is more protected than PC to protect data if you lost or it was stolen. When you lost your BIOS password you can simply contact to manufacturer so they can reset it for you by CD, DVD, with service tag or they can tell you steps to reset password.

Türkmenistanda biznes we telekeçilik kanunçylygy

Türkmenistanda biznes açmak ýada ýöretmek kynmy? Kanuny tarapdan nähili çäklendirmeler we rugsatlar bar? Bugün bu soraglaryň üsdünde gysgaça durup geçeliň. Täze telekeçilik işleri…  dowamy>>

“Windows 7”-ni nädip gurmaly? (Suratly)

Microsoft kompaniýasynyň öndüren, şahsy kompýuterleriň dolandyryş sistemasynyň iň soňky görnüşi bolan “Windows 7”, özüniň ulanylyşynyň aňsatlygy we görnüşiniň ykjamlygy bilen tapawutlanýar. Windows 7-ni…  dowamy>>

Kömekçi Toolbar (beta) – Täze

Kömekçi Toolbar (beta) name üçin ulanmaly? Internetde iň köp ulanýan sahypalaryňyzy (saýt) bir tik bilen açmak üçin täze wesiýasy ýeňilleşdirildi… Ýeňil we giňiş…  dowamy>>

Futbol boýunça dünýä çempionatynda ýokary tehnologiýalar

Günorta Afrika Respublikasynda on dokuzynjy futbol boýunça dünýä çempionaty geçirilýar. Ýöne gürrüň bu sport wakasy hakynda däl-de, onuň bilen bagly tehnologiýalar barada bolar.

Tä­ze re­kord­çy “Si­kors­ky X2”

“Si­kors­ky Aircraft” şe­re­ke­ti­niň bi­ler­men­le­ri­niň he­mi­şe­ki hy­ýa­ly dün­ýä­niň iň tiz di­ku­ça­ry­ny dö­ret­mek­dir. Bu ba­ra­da www.giz­mag.com ha­bar­lar saý­ty ha­bar ber­ýär. Ha­bar­da bi­ler­men­le­riň hy­ýal­la­ry­ny ama­la aşyr­ma­ga…  dowamy>>