Köp gat­ly ekin meý­dan­la­ry peý­da bo­lar

Teh­no­lo­gi­ýa­nyň ös­me­gi önüm­çi­li­giň äh­li ugur­la­ryn­da özü­niň ýe­ňil­lik­le­ri­ni hö­dür­le­ýär. In­di adam zäh­me­ti­ni ta­lap ed­ýän iş­le­riň kö­pü­si­ni ro­bot­lar ama­la aşyr­ýar. Teh­no­lo­gi­ýa­nyň soň­ky ga­za­nan­la­ry oba ho­ja­lyk…  dowamy>>

At­mos­fe­ra­nyň da­şyn­da ös­dü­ri­len il­kin­ji ekin

Mä­lim bol­şy ýa­ly, Hal­ka­ra Kos­mos Be­ke­din­de dür­li yl­my iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Bir­nä­çe ýur­duň gat­naş­ma­gyn­da dö­re­di­len be­ket­de gel­jek­de älem gi­ňiş­li­gin­de ýa­şa­lyp baş­lan­ma­gy­na taý­ýar­lyk­la­ryň çäk­le­rin­de…  dowamy>>

Janly organizmlerde signallaryň kabul edilişi

Janly organizmlerde informasiýa daşky dünýäden özleriniň duýgy organlary bolan göz, gulak, burun, deri, dil we ş.m. arkaly kabul edilýär, beýnide olar kesgitli  nerw…  dowamy>>

Magnitlenen nanobölejikler dermanlary eltýärler

  Magnit meýdany we demir düzümli nanobölejikler dermanlary gan aýlanyş damarlaryň zeper ýeten ýerlerine elter.  Ýöne, munuň üçin ilki bilen damara poslamaýan polatdan…  dowamy>>

Beden agzalar “gu­r­lar”

Ada­ty ýag­daý­da tä­ze be­den ag­za­sy­ny ös­dür­mek üçin il­ki bi­len kar­kas ýa­sal­ýar. Or­ga­nyň öý­jük­le­ri bol­sa şol kar­ka­syň da­şyn­da ösüp ge­rek­li or­ga­nyň şek­li­ni al­ýar­lar. Or­gan…  dowamy>>