Nýurinberg trassasynda BMW M3 Сoupe we Audi S3 polisýa maşynlaryna gabat geldiler0

02.22.2010

Germaniýanyň atly Nýurenberg trassasynda hemişe täzeliklere taýýyn bolmaly. Awtodroma ýygy-ýygydan synag geçirmek üçin nikaplanan täze awtoulaglar gatnýarlar, test-draýw geçirýänler, käwagt hem ýönekeý däl maşynlary görüp bolýar, polisiýanyň reňkinde reňklenen, nikaplamak üçin gara reňke boýalan.

Autogespot saýtynyň habar bermegine görä, polisiýänyň BMW M3 Сoupe we Audi S3 Ring-Poliсe atly topara degisşli bolup, mundan başga bu maşynlar hakda hiç-hili habar ýok.

Jogap ýaz