Baş sahypa DÜRLI ULGAMLARBILIM Bir tar saçdan, ilkinji adamyn suraty

Bir tar saçdan, ilkinji adamyn suraty

ýazan Admin

Bilim we tehnologiýa ýekeje tar saçdan, kompýuteriň üsti bilen adamyn suratyny çykaryp bilýär.

Kopenhag Uniwersitetiniň alymlary, Greenlandde tapylan 4 müň ýyllyk adam  saçynyň üsti bilen ilkinji adamlary nämä meňzeýändigini tapdylar.  Danimarkaly alymlar, bu meňzetmeler üsti bilen ilkinji adamyň suratyny çekdiler. Bugune çenli tapylan iň gadymy adama degişli bolan geniň analiz netijesinde, ilkinji adamyň mele gözli, we uzyn saçlydygy mälim boldy. Bu gen saçy dökülip barýan bir adama degişli bolup durýar. Prof. Eske Willerslewiň aýtmagyna görä, saç analizi geçilen adamyň Sibirýa taraplaryndan gelendigini nygtady. Barlag geçiren topar bu DNK mysalynyň eýesine, Greenland dilinde adam manysynda bolan “Inuk” adyny berdi.

Ýazan: Azat Rahmanow

Gyzykly makalalar

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.