Bir tar saçdan, ilkinji adamyn suraty0

02.15.2010

Bilim we tehnologiýa ýekeje tar saçdan, kompýuteriň üsti bilen adamyn suratyny çykaryp bilýär.

Kopenhag Uniwersitetiniň alymlary, Greenlandde tapylan 4 müň ýyllyk adam  saçynyň üsti bilen ilkinji adamlary nämä meňzeýändigini tapdylar.  Danimarkaly alymlar, bu meňzetmeler üsti bilen ilkinji adamyň suratyny çekdiler. Bugune çenli tapylan iň gadymy adama degişli bolan geniň analiz netijesinde, ilkinji adamyň mele gözli, we uzyn saçlydygy mälim boldy. Bu gen saçy dökülip barýan bir adama degişli bolup durýar. Prof. Eske Willerslewiň aýtmagyna görä, saç analizi geçilen adamyň Sibirýa taraplaryndan gelendigini nygtady. Barlag geçiren topar bu DNK mysalynyň eýesine, Greenland dilinde adam manysynda bolan “Inuk” adyny berdi.

Ýazan: Azat Rahmanow

Jogap ýaz