Baş sahypa DÜRLI ULGAMLARBILIM Iki bölümli «Uly türkmen-rus sözlügi» çapa taýyn edilýär

Iki bölümli «Uly türkmen-rus sözlügi» çapa taýyn edilýär

ýazan Batyr

2010 ýylda Türkmenisatnyň Ylymlar Akademiýasy iki bölümli «Türkmen-rus sözlügini», «Türkmen diliniň nepis leksikasy» kitaplary, «Edebiýaty öwrenişiň meseleleri», şu günki günde hem iki bölümli «Uly türkmen-rus sözlügi» çapa taýyn edilýär. Bu barada Türkmen Döwlet Habarlary habar berýär.Mundan başga-da, habar beriş gullugyň habaryna görä, ýurdumyzda O.Gündogdyýewyň «Türkmen milleti we dünýä milletleri», T.Hojanyýazowyň «Beýik Seljuk türkmen eýýamyndaky Merw», «XII-XIV asyrlarda Merwiň taryhy we medeniýeti», «Soltan Sanjar we onuň imperiýasy», «Türkmenisatnyň taryhy», «Köne Nusay – Ýuneskonyň dünýa belli miraslaryň hatarynda», «Horezm we Ürgenç: täze bellikler» (türkmen we rus dillerinde)

Gyzykly makalalar

4 teswir

yusup 11.11.2012 - 16:44

bana lazim

jogap
yusup 11.11.2012 - 16:44

bana lazim

jogap
yusup 11.11.2012 - 16:45

nasil bu sozlugi kendi cep telefonuma alsa olur

jogap
barcaa 18.10.2013 - 10:21

super

jogap

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.