Iki bölümli «Uly türkmen-rus sözlügi» çapa taýyn edilýär4

07.08.2010

2010 ýylda Türkmenisatnyň Ylymlar Akademiýasy iki bölümli «Türkmen-rus sözlügini», «Türkmen diliniň nepis leksikasy» kitaplary, «Edebiýaty öwrenişiň meseleleri», şu günki günde hem iki bölümli «Uly türkmen-rus sözlügi» çapa taýyn edilýär. Bu barada Türkmen Döwlet Habarlary habar berýär.Mundan başga-da, habar beriş gullugyň habaryna görä, ýurdumyzda O.Gündogdyýewyň «Türkmen milleti we dünýä milletleri», T.Hojanyýazowyň «Beýik Seljuk türkmen eýýamyndaky Merw», «XII-XIV asyrlarda Merwiň taryhy we medeniýeti», «Soltan Sanjar we onuň imperiýasy», «Türkmenisatnyň taryhy», «Köne Nusay – Ýuneskonyň dünýa belli miraslaryň hatarynda», «Horezm we Ürgenç: täze bellikler» (türkmen we rus dillerinde)

 1. yusup

  11.11.2012

  bana lazim

  Jogap ber
 2. yusup

  11.11.2012

  bana lazim

  Jogap ber
 3. yusup

  11.11.2012

  nasil bu sozlugi kendi cep telefonuma alsa olur

  Jogap ber
 4. barcaa

  10.18.2013

  super

  Jogap ber

Jogap ýaz