Lazerli, ýasama bulut0

06.09.2010

Nemes alymlary, laboratoriýada  lazeriň kömegi bilen bulut ýasamagy başardylar. Bu taslamanyň maksady, Germaniýanyň üstünde bulut döredip, islendik wagty ony ýagdyrmak. Alymlar öňler hem birnäçe gezek bar bolan bulutlara täsir edip, ýagyş ýagdyrmagy başardylar. Ýöne bu gezek buludyň döremesine hem täsir etdiler. Laboratoriýada şowly geçen bu taslamany açyk howada hem synap görmekçi. 220 millijoule lazer energiýasyny, 24 gradus howasy bolan doýgun çygly otaga bölek-bölek goýberdiler. Netijede otagda ýagyş bulutlary emele geldi.

Ýazan : Azat Rahmanow

Jogap ýaz