Eyesinden.com – Ygtybarly Söwda Merkezi4

09.30.2010

Tilsimat Group Eyesinden.com – Ygtybarly Internet Söwda Merkezini hyzmata açdy.

Elýeterli harytlary bilen Türkmenistanyň iň ygtybarly, ynamly we amatly söwda merkezi siziň üçin:

-Bahalarda %30-a baran arzanlyk

-Türkmenistandaky iň ynamdar 1 ýyldan 5 ýyla çenli kepillik

-Haryt görnüşiniň känligi, siziň üçin iň amatly harydy saýlamaga kömek eder

-Islän harytlaryňyzy deňeşdirme

-Hergün 24 sagat açyk söwda merkezi

-Satmak isleýän harydyňyzy satlyga goỳma mümkinçiligi

-Şereketiňiz üçin ýörite dükan açma, mahabat (reklama) hyzmatlary

we ş.m mümküçiliklerini berỳär.

Sizi mümkinçiliklerimizden peýdalanmaga çagyrỳarys – Eyesinden.com

Tilsimat Group – Tilsimat.NET

 1. Maral

  10.02.2010

  Gaty gowy. Gutlayan. resmilesdirseniz hasam gowy bolar.

  Jogap ber
 2. mayya

  12.17.2010

  Gaty bet sayt. Adminlere esasanam AzR dine ustunlik arzuw edyan.

  Jogap ber
 3. mergen

  11.06.2012

  ynamdar dagy dal…men eyesinden.com araly i phone zakaz etdim, ulanylan i phone getirdipdirler.

  Jogap ber
 4. Eyesinden

  11.06.2012

  Kime getirildi? Eger özüñ ulanylan bolsada bolya diymedik bolsan, mümkin däl beyli gelmesi. Yalñyşyañ dost.

  Jogap ber

Jogap ýaz