Hackerleri biri-birinden aýyran Web sahypasy0

08.28.2011

Hiç kod yazmadan, hackerdigini görkezmek isleyanlerden yadan Solar, munyn üstünden gelmek üçin RankMyHack ady bilen web sahypa açdy.

Kod yazmadan, zehinli we tejiribeli bolmadan attack edyanler ” script kiddie”  yadan bir hacker,  hakyky hackerleri biri birinden tapawutlandyrmak üçin web sahypasyny açdy.

Angilyaly hacker ”Solar”  tarapyndan gurylan RankMyHack.com şu wagta çenli 700 yakyn hackeri bir sajaga üyşürdü. Web sahypa goşulmak üçin Hackerin bir web sahypasyny döwen wagty hakykatdanam döwen sahypasyna bir kod yerleşdirdigini subut etmeli.

”Solar” yn aytmagyna göra şu wagta çenli Hackerin her  haysy tejribesinin bardygyny we yokdygyny bilmaninbelli bir yoly yokdy. Web sayty hakynda bolsa : RankMyHack.com hackerlerin umumy tejribelerini hakynda maglumat bermek üçin açyldy we şol bir wagtyn içinde hem hackerlerin nadip hackledikleri hakynda maglumata eye bolup bilyan we munyn kömegi bilen hackerlein derejelerini öwrenip bilyan we hackler nahilii derejedaki hackerler bilen gürleşyandiklerini bilyas.

Ballar, attacklerin kynlygyna we web sahypanyn ulylygyna göra üytgeya. Milletçi, universitet web sahypalaryna, edara web sahypalary üçin sowgat puan berya. Özüne göwnü yetyan hackerlere bolsa duello edilyar.

Jogap ýaz