Baş sahypa DÜRLI ULGAMLARINTERNET Windows 7 üçin DNS üýtgetmek. (Ähli peteklenen saýtlara girmek)

Windows 7 üçin DNS üýtgetmek. (Ähli peteklenen saýtlara girmek)

ýazan Admin

Google DNS hyzmaty peteklenen saýtlary açmak üçin örän amatly. Google ulanýan bolsaňyz, ony hem tizlendirýär. Adaty ýagdaýda DNS üýtgetmeleri 6-24 sagat arasynda üýtgeýär ýöne Google DNS ulananyňyzda şol bada işe girýär. Ähli görkezmeleri 1 suratda jemledim. Eger düşünmeseňiz haýsy dil siziň üçin amatly bolsa şol dilde Google daýymyza “Google DNS change”, “Google DNS değiştir”, “Изменение DNS Google” we ş.m (şagal müjekler) diýip sorasaňyz aýdyp berer.

 Google-DNS-uytgetmek

Bellik: Bu tilsim diňe maglumat bermek üçindir. Bu tilsimi Türkmenistanda ulanmaň. Kanun boýunça peteklenen saýtlara bu görnüşde girseňiz biz jogapkär däldiris.

Taýýarlan: Azat Rahmanow

Tilsimat Topar – Administrator

Gyzykly makalalar

2 teswir

Arslan 18.07.2012 - 09:28

Daşary yurtda derdimize yarar. sagbol awtor!

jogap
Begli 22.02.2013 - 12:33

bizde näme üçindir işe ýaramady, şol bir boluş girenok petiklenen ýerlere

jogap

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.