Windows 7 üçin DNS üýtgetmek. (Ähli peteklenen saýtlara girmek)2

07.13.2012

Google DNS hyzmaty peteklenen saýtlary açmak üçin örän amatly. Google ulanýan bolsaňyz, ony hem tizlendirýär. Adaty ýagdaýda DNS üýtgetmeleri 6-24 sagat arasynda üýtgeýär ýöne Google DNS ulananyňyzda şol bada işe girýär. Ähli görkezmeleri 1 suratda jemledim. Eger düşünmeseňiz haýsy dil siziň üçin amatly bolsa şol dilde Google daýymyza “Google DNS change”, “Google DNS değiştir”, “Изменение DNS Google” we ş.m (şagal müjekler) diýip sorasaňyz aýdyp berer.

 Google-DNS-uytgetmek

Bellik: Bu tilsim diňe maglumat bermek üçindir. Bu tilsimi Türkmenistanda ulanmaň. Kanun boýunça peteklenen saýtlara bu görnüşde girseňiz biz jogapkär däldiris.

Taýýarlan: Azat Rahmanow

Tilsimat Topar – Administrator

 1. Arslan

  07.18.2012

  Daşary yurtda derdimize yarar. sagbol awtor!

  Jogap ber
 2. Begli

  02.22.2013

  bizde näme üçindir işe ýaramady, şol bir boluş girenok petiklenen ýerlere

  Jogap ber

Jogap ýaz