Baş sahypa INŽENER ABŞ 2011-nji ýyla çenli guýylary burawlamagy gadagan etmekçi

ABŞ 2011-nji ýyla çenli guýylary burawlamagy gadagan etmekçi

ýazan Muhammet

ABŞ-nyň hökümeti 2011 ýyla çenli Arktikada nebit guýylaryny burawlamagy gadagan etmekçi. Barak Obamanyň ýolbaşçylygynda burawlamagyň gadagan etmeginiň sebäbi, Meksika aýlagynda nebidiň akmagy. Demokratik partiýasyndan Senator:’’ Obamanyň ýolbçylygynda şelfda özleşdirilme işleriniň 1 ýyllyk saklanylmagy çykaran netijesi boýunça, tabşyryklaryň gijikdirilmesi hem-de içerki bazarda nebitiň we gazyň bahalarynyň ýokarlanmagyna getirer’’ diýip belläp geçyar.

Ýakyn günlerde Barak Obama Meksika aýlagynda BP-nyň nebit platformasynda bolan hadysa barada hasabaty görkezerler.

22-nji aprelda Luiziana ştatynyň kenarýakasynda BP-niň dolandyrylýan platformasy Deepwater Horizon 36 sagatlyk ýangyndan soňra gark boldy, onuň yz ýany bolsa gaty güýçli partlama boldy diýip RIA habarlary belläp geçýär. Nebidiň akmasy Luiziana, Alabama, Missisipi ştatlaryna uly zyýan ýetirip, şol sebitlere ekologik heläkçiligi howpy abanýar.

Ýazan: Muhammet Batyrow

Gyzykly makalalar

1 teswir

Batyr 02.06.2010 - 12:21

они ликвeдировaли aвaрию?

jogap

Leave a Reply to Batyr Ýap

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.