Baş sahypa KOMPÝUTER Office 2010 bilen gelen täzelikler

Office 2010 bilen gelen täzelikler

ýazan Admin

Office 2010 bilen gelen täzeliklerden käbirlerine göz aýlalyň:

  • Özgerdilen gözleg we nawigasiýa goldawy
  • Täzelenen wideo we surat işleme gurallary
  • Excelde bir öýjük içinde birnäçe uşajyk çyzyklar çyzmak mümkinçiligi.
  • Word, PowerPoint, Excel we OneNote programmalarynyň online wersiýalary bolan Office Web Prorgammalary
  • OneNote saýasynda internetimiziň bolan ýerinden eden işlerimizi(ýazgylarymyzy) aňsat görüp bilýäris.
  • SharePoint 2010 bilen baý multimediýa goldawly toparlar bilen işleme mümkinçiligi. Iş dünýäsi üçin baglanma serwislerini goldaýan Web dolandyryjylygy.
  • Visual Studio 2010 programmasy bilen gelýän Birleşik Modelleme Dil goldawy bilen aýratynlaşdyrylan dil paketleri döretme mümkinçiligi.
  • Bulut serwisleri üçin Windows Azure gurallary

Aşakdaky berilen maglumatlar Office programmalarynyň ortaça işlemesi üçin:

Gerekli Software Office 2003 Office 2007 Office 2010
Prosessor 233 MHz 500 MHz 500 MHz
Ýady (RAM) 128 MB 256 MB 256 MB
Hard disk 400 MB 2 GB 3 GB
Ekran 800 × 600 1024 × 768 1024 × 576*

Has giňişleýin maglumat üçin basyň: Microsoft

Ýazan: Azat Rahmanow

Gyzykly makalalar

1 teswir

Okyjy 10.01.2011 - 14:06

Sagja bol Azat. Men nete girip bilman kosendim hazirem yagday gowy dal. Gaharyma turup gidyan. Borla nesip bolsa basym duzar. Men yazan islerine guwandym. Men barik girip bilman gugldan aldym. Yone sen dusundirisine pas. Gowy terjime, soz yok.

jogap

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.