Akylly Prožektor – Altynjy duýgy1

01.13.2010

[youtube IXWcKmnKLzs]
Dr. Pattie Maes we the MIT Group tarapyndan döredilen “Altynjy Duýgy” ady berlen bu tehnologiýa örän täsin. Eliňe geýilen ellik bilen nämeler edip bolýär, seredip görüň.

  1. dowrangeldi

    05.05.2016

    hany goreli

    Jogap ber

Jogap ýaz