Baş sahypa KOMPÝUTER Windows Wezipe Dolandyryjysy (Task Manager) Işlänok

Windows Wezipe Dolandyryjysy (Task Manager) Işlänok

ýazan Ahmet Jommykow

Windows Wezipe Dolandyryjysy göräýmäge ýönekeýje bolsa-da Kompýuterimizi  dolandyryp boljak, windows programmajygydyr.

Bu Programmajyk iň aňsat CTRL+ALT+DEL  bilen açylýar. Şeýle hem CTRL+SHIFT+ESC gyskgaýoly, Start=>Gözleg(xp-de run)=>taskmgr ýoly bilenem açmak mümkindir. Wezipe Dolandyryjyňyz, açylmadyk halatynda ilk bilen Spy we Wirus barlagyny geçiriň.  Soňra, birinji çözgöt:

I– Regedit Çözgüdi:

 Start> Gözleg gutusyna(xp-de Run) > Regedit  ýazyp Entere basyň. Açylan Windows Registry Editor penjiresinden  [HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies System] ýolyny yzarlaň.

Sag tarapta DisableTaskMgr adynda bir REG_DWORD (32-bit) açaryny görersiňiz. DisableTaskMgr-i açyp  bahasyny nola “0”  deňläň ýa-da ony pozyň.

II- çözgüt bolsa diňe XP Pro degişlidir.

Start> Gözleg gutusyna(xp-de Run) >gpedit.msc  ýazyp Entere basyň User Groups > Managing Templates > ctrl + Alt + Delete choises > Wezipe dolandyryjyny işletme (DisableTaskMamager) bölümi öçüriň derdiňize ýarar…  (Kullanıcı grupları > Yönetim şablonları > ctrl + Alt + Delete seçenekleri >)

Gereklije Kod: Windows Registry Editor Version 5.0[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem] “DisableTaskMgr”=dword:00000000”

Ahmet Jommykov

Gyzykly makalalar

1 teswir

Okyjy 28.10.2011 - 16:52

Meň kompumda znaçeniýe 1-likde dur eken. Dost gaýrat edip orsçasynam ýazawer Dispetçer zadaç seň ýazanyň (Windows Wezipe Dolandyryjysy (Task Manager) ) dogrudyr men başda düşünmän klawişleriňden düşündim. Umuman sag bol

jogap

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.