Ýygnalýan klawiatura – Thanko-dan transformer2

05.28.2010

Adaty bolmadyk USB enjamlary çykarýan ýapon kompaniýasy Thanko ýene bir täze täsin enjamy hödürledi: 4(!) gezek eplenilýän doly ölçegli USB-klawiatura. Şeýlelik bilen, ýygnalan ýagdaýda bu enjam kiçijik, orta ölçegli jübilere sygyp biljek gutujyga meňzeýär.Doly we rahat klawiaturasy bolmadyk mobil(el) kompýuterleriň, netbuklaryň we planşet enjamlaryň meşhurlygynyň ösmegine görä bu enjam işde gerekli enjam bolup biler. Thanko klawiaturasynyň ýazylan ýagdaýyndaky ölçegleri – 350 x 129 x 10 mm, ýygnalan ýagdaýyndaky ölçegleri – 91 x 129 x 20 mm.

Bulardan başga-da, klawiatura örän ýeňil – agramy 200 gr töweregi. Enjam Windows OS we Mac sistemalarda işleýär. Bahasy entäk belli däl, emma Thanko kompaniýasynyň syýasaty hemişe-de alyja görä edilýärdi, şonuň üçinem bahasy juda gymmat bolasy ýok.

Çeşme: softget.net

 

Ýazan: Nury Meläýew

 1. Nury

  05.28.2010

  Adamlar her hili zat tapyalaray…

  Jogap ber
 2. Azat R

  05.28.2010

  Togalanýan görnüşi bardy welin, bu has gowja eken.

  Jogap ber

Jogap ýaz