Telefonyňyzyň hemme funksiýasyny bilýäňizmi?15

10.16.2010

IMEI (seriýa nomerleri) görkezmek

Bu nomerleriň saýasynda ogurlyk ýada yitiren wagtyňyzda telefonyňyzy IMEI nomerler arkaly tapyp bolyýar. Telefonyňyzyň IMEI nomerini şu kod arkaly bilip bolýar:

KOD:
*#06#

Maslahat:IMEI nomerlenizi bir yerik bellap alyn!

Sony Ericsson: Gizlin serwis-menýularny açyga çykarmak

Telefonuňyzda şu kody barlap görüň:

> *<< * < *

Şu kody yazsaňyz gizlin serwisleri gorersiňiz. Bu ýerdäki uludyr kiçidir belgileri bolsa joystickdäki ugurlary gorkezyär. (> =  →   :::::  <  = ←)

Samsung:

Samsung ulanýan ildeşlerimize şu aşakdaky kodlary barlap gormegini maslahat berýärin.

*#9999*, *#9999#, *1234#, *#1234# yada *#1234*

Nokia: Garantiýa wakasyny açyklamak

Kod: *#92702689#

Maslahat: bu kody ulananyňyzdan soň telefonuňyzy öçürip ýakyň!

Ýokardaky kod arkaly teliňiziň haçan ýasalandygny we satylandygny öwrenip bilersiňiz.

Nokia: Öz seriýa nomerni görmek

Nokialar IMEI seriýa nomerinden başgada öz artykmaç belläp alýan seriýa nomerleri bardyr.  Görmek üçin aşakdaky kody barlaň!

Kod: *#7760#

Nokia: WLAN MAC-adresini öwrenmek

Nokiada MAC-adresi öwrenmek üçin kod:

Kod: *#62209526#


Nokia: Noldan başlatmak (Restart)

Eger hiçbir hereket telefonuňyzy düzeltmese käwagtlar noldan (restart) başlatmak peýdaly bolup biler. Bu kody ulansaňyz hemme zat başdakysy ýaly bolar.

Kod: *#7370#

Dowamy Bar…

Ýazan: Pudak Nurberdiýew

 1. Turkmenka

  10.18.2010

  > *<< * < *,Kod: *#62209526# yene de kabirlerini barlap bolanoga? o name un?

  Jogap ber
 2. Maral

  10.19.2010

  Nokiankylara işleya, barlap gördün. Sagja bol Pudak ;)

  Jogap ber
 3. Negro

  10.19.2010

  Gül ýaly işleýär Turkmenka. Menem başda başarmadym. Täzeden synan.

  Jogap ber
 4. Pudak

  10.19.2010

  Turkmenka eger telin original bolsa isleyarmika diyyan. olam dal bolsa onda kabir telefonlarda ishlaman biler. @ Maral sanada sag bol. @ negro sen Negrodayy my ya baskasymy?

  Jogap ber
 5. Turkmenka

  10.19.2010

  aha sagja bolun Maral, Negro, Pudak, yene yene barlap gorerin ozumin tel bolmasa bashga tel-da ;)

  Jogap ber
 6. Admin

  10.19.2010

  Pudak ilki aytmaly barde men bu makalany yazan oglan diyip:)

  Jogap ber
 7. Merdan

  10.21.2010

  Pudaaaaakkkkk dowamyna garaşyas. haçan goyjak??? Gowja eken. ;)

  Jogap ber
 8. Nurana

  10.30.2010

  sagjabol :)

  Jogap ber
 9. Negro

  11.26.2010

  @Pudak, hawa men şol Negro_daýyň :D

  Jogap ber
 10. se7en

  12.17.2010

  free template.

  Jogap ber
 11. Okyjy

  12.29.2010

  Siziň ýazan zatlaryňyz halkymyza uly kömek bolar sebäbi tel oňarýan diýýän moşennikleriň syryny açýaňyz. Goý olaram işlesin bahalary elýeter bolsun. Haýyr işleriňiz rowaç bolsun! Berekella hemmäňize!

  Jogap ber
 12. Okyjy

  01.31.2011

  Nokiany prosiwkasyna phoeniks (jaf) programma gerek. Samsungy prosiwkasy nahili. Prosiwkan exe faylynyn ikonkasynyn suratynam goysanyz.

  Jogap ber
 13. Serdar

  03.11.2011

  Salam seret sen iň gowysy как прошить nokia modelyny ýaz(meselem N96 we ş.m.) i saňa gerek bolan maglumatlary çykaryp berer ine şu saňtdan gözläp gör hany kömegi deger belki
  http://allnokia.ru/firmware/
  kömegi deger diýip umyt edýän

  Jogap ber
 14. arslan

  10.29.2012

  Samsung *#1111# , yada *#2222# we *#1234#

  Jogap ber

Jogap ýaz