Resmi ýagdaýda Sony Ericsson W880 Walkman yglan edildi.0

02.13.2010

6 njy Fewralda Sony Ericsson resmi ýagdaýda özüniň W880 Walkman sazly öýjükli telefonyny görkezdi. Ýöne gynansagam onuň hemme öňki görkezilen häsiýetleri hakykatda gabat gelenok! Şonuň üçin takyklalyň: W880 9,4 mm galyňlygy – Walkman-yň içinde iň inçe telefon, onuň 1,8 duýmly 262K TFT displeýi bolup, 2 megapiksel kamerasy bar. 1gb Memory Stick Micro (M2). Günbatar ýurtlarda bu telefon 1-nji çärýekde çykar.

Jogap ýaz