KANUNLAR

Türkmenistanyň Konstitusiýasy

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty

Enjamlaryň hukuk taýdan goralyşy

Türkmenistanyň Patent Kanuny

Ylmy intellektual eýeçilik hakynda

Ylmy we ýokary hünärli işgärler

Ylym we tehnika ugurlary