Görmek aňsatlaşdy0

05.17.2010

ABŞ-nyň dünýäniň ýüz uniwersitetiniň sanawyna girmegi başaran Massaçusets tehnologiýa instituty (MIT) kör adamlaryň belli bir derejede görmegine kömek edýän ýörite mikroçipi kämilleşdirdiler. Gözüň owasyna ýerleşdirilen kiçijik çip kabul edýän maglumatlaryny elektrik signallaryň kömegi bilen ýollaýar. Bu bolsa keşbi beýnide janlandyrýar. Häzirki wagtda enjamyň kömegi bilen ýolda ýöremek we otagyň içindäki zatlary saýgarmak mümkin. Çipiň oýlanyp tapylmagynyň asyl maksady bolsa adamyň ýüz keşbini tanamakdyr.
Zaman – Türkmenistan

Jogap ýaz