Baş sahypa DÜRLI ULGAMLARBILIM OLED näme?

OLED näme?

ýazan Admin

OLED organiki ýagtylyk berýän dioddyr. Bu tehnologiýa LED synpynyň iň soňky tehnologiýasydyr. “Kodak”şereketi tarapyndan kämilleşdirilen tehnologiýadyr. Adatça OLED tekiz ekranlar üçin niýetlenendir. LCD tehnologiýasyna alternatiw hökmünde hödürlenýär. Soňky wagtlarda bu tehnologiýa el telefonlarynda we telewizor ekranlarynda ulanmaga başlandy. Sebäbi energiýadan tygşytly peýdalanýar. Şeýlehem, ýuka we ýeňil bolmagy bilen tapawutlanýar. LCD ekranlary ýaly OLED ekranlarda arka tarapyndan ýagtylyk berilmeýär. OLED tehnologiýasy aýnanyň üstünde we plastika ýada maýyşgak maddalaryň üstündede bolup bilýär.

Zaman – Türkmenistan 

Gyzykly makalalar

3 teswir

Batyr 03.08.2012 - 11:11

tuweleme, oran gowy yazypsyn

jogap
Garadamakly 14.09.2012 - 07:41

Minnetdar.

Amoled, Super Amoled hem şu synpa degişlimikä?

jogap
Aman 22.01.2013 - 08:01

linuks barada, mackentosh, sistemalar barada bir zatlar yazayyn. gayrat edip.

jogap

Teswir ýaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.