E-SAPAK
Wiruslaryň taryhy. Wiruslar we olaryň zyýanlary

Kompýuter wirusy – bu, kada bolşy ýaly, ýörite ýazylan, ölçegi boýunça uly bolmadyk, öz göçürmelerini ýerine ýetirilýän faýllarda, diskleriň ulgamlaýyn böleklerinde, draýwerlerde, resminamalarda…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuter wirusy we goranmagyň ýollary

Kompýuter wirusy –  özüniň  tutýan ýeri boýunça az bolup, başga faýllaryň içine özüni göçürýän, şeýle-de zäherleýän we kompýuterde ýakymsyz  işleri edýän programmadyr.  Ilkinji…  dowamy>>

E-SAPAK
Dr.Web – Wirusa garşy göreş

Göz öňünde tutmaly Töwekgelçiligiň faktorlary Wiruslar kompýutere dürli ýollar arkaly düşüp bilýärle, meselem global ulgamy arkaly, disketalary we fleşkalary ullanmak arkaly. Wiruslaryň kompýutere…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuteriňizi wiruslardan goraň!

Bi­ler­men­ler wi­rus­lar­dan go­ran­mak üçin kä­bir mas­la­hat­la­ry ber­ýär­ler. 1 ) Hem­me zat üçin ýe­ke­je pa­rol ulan­maň. Her zat üçin aý­ry-aý­ry pa­rol­lar ula­nyň. Şeý­le­lik­de pa­ro­ly­ňy­zy…  dowamy>>