TEHNOLOGIÝA
Äpet ba­ta­re­ýa

Hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­niň hem­me ýe­rin­de elekt­ri­gi be­ket­den onuň ula­nyl­ýan ýe­ri­ne elt­mek üçin ho­wa­da­ky ýa-da ýe­riň as­tyn­da­ky sim­ler­den peý­da­la­nyl­ýar. Ýö­ne bu sim­le­riň kö­pü­si 1950-1980-nji…  dowamy>>