KOMPÝUTER
“iPad” alaryn diýseňiz…

“Apple” şereketiniň “iPhone” hem-de “iPad” enjamlaryna niýetlenen programmalary ýaý­ratmak üçin açan “AppStore” saýtyndan 200 müňden gowrak programma tapmak bol­ýar. Gys­ga wagt­da tab­let­ ky­sym­ly komp­ýu­ter­le­riň…  dowamy>>

TELEFON
“And­ro­id­ler” maş­ga­la­sy kö­pel­ýär

Bir­nä­çe ýyl mun­dan öň “App­le” şe­re­ke­ti “iP­ho­ne” smart­fon­la­ry­ny sa­tu­wa çy­ka­ryp, duý­gur ek­ran­lar eý­ýa­my­ny açyp­dy. 2010-njy ýy­lyň ba­şyn­da bol­sa şe­re­ket 9,7 dýuým duý­gur ek­ran­ly…  dowamy>>

SAÝLANAN
Bi­ler­men­ler “iPad”-y tan­kyt ed­ýär­ler

“App­le” şe­re­ke­ti­niň tä­ze önü­mi “iPad-da” ka­me­ra­nyň hem-de “USB” teh­no­lo­gi­ýa­sy­nyň bol­maz­ly­gy we “Flash Player” prog­ram­ma­sy­ny iş­le­dip bil­mez­li­gi bi­ler­men­ler ta­ra­pyn­dan tan­kyt­lan­ýar. “App­le” şe­re­ke­ti­niň muş­dak­la­ry ta­ra­pyn­dan…  dowamy>>