BILIM
Aý­da Gün be­ke­di bo­lar

Ýaňy-ýa­kyn­da Ýa­po­ni­ýa­nyň “Shi­mi­zu Cor­po­ra­ti­on” gur­lu­şyk şe­re­ke­ti­niň saý­tyn­da ber­len ha­bar­da, eger-de, gol­daw bol­sa, öz­le­ri­niň Aýy Gün elekt­rik be­ke­di­ne öwür­mek is­le­ýän­dik­le­ri­ni hem-de bu tas­la­ma­nyň do­ly…  dowamy>>