E-SAPAK
Kompýuterimdäki näsazlyklar we BIOS dili – II

Siz pikir hem edýän dälsiňiz, siz kompýuteriňizi elektrik toguna ýagny elektrik çeşmesine ötüreniňizde we soň ony işe goýbereniňizde bir kiçijik mikroshema öz işine…  dowamy>>

HARDWARE
“UEFI” “BIOS-yň” ýerini alar

Ada­ty ýag­daý­da komp­ýu­ter ula­ny­jy­la­ry “BI­OS” sö­zü­ni eşit­mez­ler. Ýö­ne ol hä­zir­ki wagt­da ula­nyl­ýan komp­ýu­ter­le­re 1979-njy ýyl­dan ga­lan mi­ras­dyr. Şol ýyl “IBM” klon­la­ry­nyň bi­ri-bi­ri bi­len…  dowamy>>

E-SAPAK
Kompýuterimdäki näsazlyklar we BIOS dili – 1

BIOS ady “Basic Input / Output System” ( Ýönekeý Giriş / Çykyş Sistemasy) sözleriniň baş harplaryndan emele gelen. BIOS, kompýuteriň işlemesi üçin gerekli…  dowamy>>