AWTOULAG
Bioýangyjyň ikinji nesli

Golaýda Ýewropa Bileleşigi “EuroBioRef” atly maksatnamany taýýarlady. Bu maksatnama ylmy açyşlaryň üstünde işlemek üçin özara hyzmatdaşlyk etjek uniwersitetleriň 81-isi gatnaşar. Uniwersitetleriň gözleg institutlary…  dowamy>>