KOMPÝUTER
Öýe komp­ýu­ter al­mak

Eger-de, kom­pýu­te­ri di­ňe In­ter­ne­te gir­mek, e-poç­ta oka­mak ýa-da hat ýaz­mak ýa­ly “agyr” bol­ma­dyk iş­ler üçin ulan­mak is­le­ýän bol­sa­ňyz, 300-350 dol­lar­lyk komp­ýu­ter ýe­ter­lik­li bol­ýar….  dowamy>>