ENERGETIKA
Adaty bolmadyk adatylyk

Bel­li bol­şy ýa­ly, um­man­lar hem-de de­ňiz­ler ägirt ener­ge­tik po­ten­sia­la eýe­dir­ler. Bu po­ten­si­al­dan has do­ly peý­da­lan­mak mak­sa­dy bi­len  dür­li tas­la­ma­lar ama­la aşy­ryl­ýar. Bu ugur­da­ky…  dowamy>>

TEHNOLOGIÝA
Amerikanlar ýakyn wagtda täsin zat ederler

Elektrik togyny simleri ulanmazdan howanyň üstünden geçirmeklik tejribeleri ýüz ýyldan öň Nikola Tesla başlady. Iş ýüzünde bolsa bu tehnologiýa entek ulanylanok, emma simsiz…  dowamy>>