ROBOT - TEHNOLOGIÝA
Iň ukyp­ly ro­bot

NA­SA we “Ge­ne­ral Mo­tors” şe­re­ke­ti­niň in­že­ner­le­ri­niň hem älem gä­mi­le­ri­dir, be­ke­din­de hem-de önüm­çi­lik­de peý­da­la­ny­lyp bol­jak has köp işi ýe­ri­ne ýe­tir­mä­ge ukyp­ly ro­bo­ty köp­çü­li­ge ta­nyş­dyr­dy­lar….  dowamy>>