KOMPÝUTER
Komp­ýu­te­re gö­zü­ňiz bi­len buý­ruk be­riň

Mart aýy­nyň 1-5-i ara­syn­da Ger­ma­ni­ýa­da ge­çir­len “CeBIT 2011” teh­no­lo­gi­ýa ser­gi­sin­de ün­si çe­ken tä­ze­lik­le­riň bi­ri hem “To­bii” şe­re­ke­ti­niň göz ar­ka­ly komp­ýu­te­re buý­ruk ber­mek teh­no­lo­gi­ýa­sy…  dowamy>>

BILIM
Lazerli, ýasama bulut

Nemes alymlary, laboratoriýada  lazeriň kömegi bilen bulut ýasamagy başardylar. Bu taslamanyň maksady, Germaniýanyň üstünde bulut döredip, islendik wagty ony ýagdyrmak. Alymlar öňler hem…  dowamy>>