PC KOMPÝUTER
Geýilýän syçanjyk

Günüň dowamynda kompýuteriň başynda 2-3 sagatdan köp geçirýän adamlaryň eli agyrmaga başlaýar. Munuň ilkinji sebäbi bolsa ulanylýan adaty syçanjyk bolup durýar. Bu meseläni…  dowamy>>