TEHNOLOGIÝA
Görmek aňsatlaşdy

ABŞ-nyň dünýäniň ýüz uniwersitetiniň sanawyna girmegi başaran Massaçusets tehnologiýa instituty (MIT) kör adamlaryň belli bir derejede görmegine kömek edýän ýörite mikroçipi kämilleşdirdiler. Gözüň owasyna…  dowamy>>