INTERNET
WWW brauzeri bilen işlemek

WWW müşderi maksatnamasyny Web-brauzer diýip atlandyrylýar.Şeýle maksatnamalaryň biri  hem Internet  Explorer  maksatnamasydyr. Web brauzerler  Internetiň maglumatlar çeşmesine peýdalanyjylaryň ýüzlenip bilmegini üpjün edýärler .Peýdalanyjy …  dowamy>>

E-SAPAK
Bütindünýä kerebi, faýyllar arhiwleri

Bütindünýä kerebi diýmek iňlisçe ýazylan World Wide Web, gysgaçasy WWW ýa-da Web sözleriň türkmençesidir hem-de Internetde peýdalanylýan maglumatlara girmegiň sistemasydyr. Internetden peýdalanyjy tekstler,…  dowamy>>

E-SAPAK
Html sapak-1

Salam gadyrly dostlarym. Bugün men size HTML dersini bermäne başlajak. HTML bir programmanyň (Programing language) dili däldir. HTMLbiziň browserimiziň ulanýan aňsat kodlama Markup…  dowamy>>