E-SAPAK
Bütindünýä kerebi, faýyllar arhiwleri

Bütindünýä kerebi diýmek iňlisçe ýazylan World Wide Web, gysgaçasy WWW ýa-da Web sözleriň türkmençesidir hem-de Internetde peýdalanylýan maglumatlara girmegiň sistemasydyr. Internetden peýdalanyjy tekstler,…  dowamy>>

INTERNET
Google Chrome brouzeriň döredijileri “http://” salgy setirinden aýyrdylar

Google Chrome brouzeri indiden beýläk ”http://” salgy setirinde görkezmez. Bu hakda deweloperleriň blogunda habar edilýär. Geň galaýmaly, ”http://” salgy setirinde ýoklugy testerleriň köpüsi…  dowamy>>