E-SAPAK
Nokia telefonlary nädip proşiwka etmeli?

Nokianyň öndürýän ykjam el telefonlaryny proşiwka etmek üçin ilki bilen degişli USB baglaýjyny dakýarys. Proşiwka programmasyny internetden alyp gurýarys. Almak üçin : http://allnokia.ru/firmware/…  dowamy>>

TELEFON
Telefonyňyzyň hemme funksiýasyny bilýäňizmi?

IMEI (seriýa nomerleri) görkezmek Bu nomerleriň saýasynda ogurlyk ýada yitiren wagtyňyzda telefonyňyzy IMEI nomerler arkaly tapyp bolyýar. Telefonyňyzyň IMEI nomerini şu kod arkaly…  dowamy>>

TELEFON
“No­kia N8” 19 me­ga­pik­sel bol­dy

“No­kia-nyň” soň­ky smart­fo­ny “N8-iň” il­kin­ji nus­ga­la­ry Rus­si­ýa­da peý­da bol­dy. Hä­zir­lik­çe “be­ta” (ýag­ny, şu wagt­ky gör­nü­şi en­ja­myň sa­tyl­jak gör­nü­şi bol­man, di­ňe müş­de­ri­le­riň pi­kir­le­ri­ni aň­mak…  dowamy>>

SAÝLANAN
“Morphyň” nebereleri…

“No­kia” şe­re­ke­ti şek­li­ne gö­rä dür­li iş­le­ri ýe­ri­ne ýe­tir­mä­ge ukyp­ly te­le­fo­nyň hal­ka­ra pa­ten­ti­ni al­mak­çy. Aňyr­sy gör­nüp du­ran hem-de ma­ýyş­gak “No­kia Morph” te­le­fo­ny iki ýyl…  dowamy>>