E-SAPAK
Hakerlar nädip parollary aňsatlyk bilen döwüp bilýärler?

Şähsy parollary döwmek – kerepdäki iň köp ýaýran jenaýat işleriň biri, bot-setleriň döreden DoS- çozuşlaryny yzynda goýýanlaryň biri bolp durýar. Näme üçin hakerlar…  dowamy>>

INTERNET
2011-iň iň gowşak 25 açarsözi (Paroly)!

SplashData atly howpsyzluk programmalaryny öndüriji şereket, 2011-nji ýylda ulanylan Iň Gowşak Açarsözlerini (Пароль) mälim etdi. SplashData, bu sanawy hackerler tarapyndan ogurlanyp internetde ýaýynlanan…  dowamy>>